Bilder från galleriet
Medlemmar online


Kalender


Antal besökare
Idag: 65 st
Igår: 2916 st
Totalt: 2965152 st
Forum Index -> Regler för Alpina Club Schwedens(Alpina CS) forum

Regler för Alpina Club Schwedens(Alpina CS) forum

Målet med forumet är att skapa en seriös och trevlig mötesplats för Alpina-entusiaster. På forumet skall man kunna diskutera sitt gemensamma intresse för Alpinas produkter och relaterade ämnen kring dessa.

Alpina CS strävar efter en hög nivå och vill att forumet ska vara en positiv upplevelse för alla besökare.

Forumets regler är till för att främja dessa mål och som registrerad användare förbinder du dig att följa reglerna.

Var trevlig mot andra och behandla din omgivning på samma sätt som du själv vill bli behandlad. Läs och visa respekt för andra människors uppfattning.

Inlägg som inte följer nedanstående regler redigeras eller raderas beroende på situationen.

Regler

1. Forumet ägs av Alpina CS. Forumet är öppet för alla registrerade användare som accepterar reglerna. Om en registrerad användare inte följer reglerna förbehåller vi oss undantagslöst att vidta de åtgärder som vi finner lämpliga.

2. Genom din registrering accepterar du att inte använda forumet för att posta material som medvetet är falskt, felaktigt, förödmjukande, vulgärt, hatfyllt, angrepp på person(er) eller företag, obscent, sexuellt ofredande, hotfullt, integritetskränkande, innehåller svordomar, eller på något annat sätt som är olagligt. Detta inkluderar även länkar till material av denna natur.

3. Du förbinder dig att inte använda någon användares adress för något annat syfte än personlig kommunikation.

4. Frågor om eventuella låsningar, borttagningar etc. tas med moderator via privata meddelande (PM). Detta för att hålla en så hög nivå som möjligt på forumet. Inlägg som postas på forumet ska vara av intresse även för andra användare.

5. Användarkontot är personligt, dvs det är inte tillåtet att låna ut kontot till andra personer.

Uppsägning

6. Vi förbehåller oss rätten att upphäva din registrering i forumet av godtycklig anledning, med eller utan föregående varning eller information.

7. Registrerade användare som vill säga upp sitt användarkonto kontaktar Alpina CS webansvarige med en begäran om uppsägelse där minst namn, användarnamn och lösenord skall framgå.

Reklam

8. Det är inte tillåtet för företag som ej har avtal med Alpina CS att utan tillstånd göra reklam för varor eller tjänster på Alpina CS forum.

9. Det ska tydligt framgå av användarens post att man inte söker affärspartners av något slag. Ser det mer ut som en affär än en diskussion där alla användare kan delta öppet resulterar det i att inlägget raderas.

10. Personer som agerar som representant eller vill göra reklam för ett företag som ej har avtal skall ha tillstånd från Alpina CS för att nämna företagets namn i forumet . Detta pga. att Alpina CS inte avser låta företag göra gratis marknadsföring på forumet på vår ideella bekostnad.

Användarens ansvar

11. Du står som ensam ansvarig för innehållet i dina inlägg och genom din registrering styrker du att hålla Alpina CS och dess medarbetare fria från ansvar från alla eventuella ärenden som kan uppkomma genom postandet av dina inlägg.

12. Det är helt förbjudet att posta spam. Den som postar spam blir automatiskt avstängd.

13. Inlägg som kan tolkas som uppmaningar till brott är förbjudet.

Inläggens innehåll

14. Rubriken ska visa vad inlägget handlar om. Genom val av rubrik hjälper du andra användare att berätta vad ditt inlägg handlar om. Om ditt inlägg är en fråga skall rubriken sluta med ett frågetecken.

15. Inlägg ska ha klar anknytning till ämnet för avdelningen där det postas. Ifall du inte hittar någon avdelning som passar, ska ditt inlägg postas i avdelning "Allmänt Alpinaforum”.

16. Håll dig till ämnet i tråden. Om diskussionen i en tråd tenderar att övergå till ett helt annat ämne än vad rubriken anger, starta hellre en ny tråd med ny rubrik.

Signatur

17. Signaturen får inte innehålla något som bryter mot forumets regler, exempelvis annonsering.

18. Länk till olika företags hemsidor eller liknande får ej förekomma i signaturen. ( se punkt 8 och 10)

Personuppgifter

19. Var mycket försiktig med personuppgifter. Att publicera namn och bilder på personer som inte har gett sitt utryckliga tillstånd är förbjudet enligt svensk lag (PUL).

Personangrepp

20. Personangrepp som förstör diskussionen är inte tillåtet. Detta innebär att inlägg som enbart innehåller personangrepp kommer att följas av en åtgärd. Personangrepp som är en del av en diskussion kan i vissa fall accepteras. Undantag är uppenbart grova personangrep som syftar till att nedvärdera eller smutskasta sin meddebattör.

21. Regeln om personangrepp hanteras dynamiskt, där ett flertal olika faktorer påverkar beslutet, har användaren skrivit mycket i samma stil, postat många inlägg i forumet, i vilket sammanhang skrevs det och så vidare.

22. Om personangreppet kommer som en del av en diskussion finns en högre tolerans än ifall det är ett ”enradsangrepp” Målsättningen är ett vettigt debattklimat, men utan risk för att råka bli modererad ifall man höjer rösten vid något tillfälle.

23. Om en moderator finner att personangrepp pågår kommer en tillsägelse ges i tråden. Fortsätter personangreppen trots tillsägelse stängs tråden. Vid allvarligare fall kommer användare att stängas av.

Kritik

24. Kritik mot forumet och dess moderatorer skall vara konstruktiv. Moderatorerna är här för din skull och jobbar ideellt för forumets bästa. Ibland kan du kanske anse dig orättvist behandlad och överkörd. Försök då förstå att det förmodligen finns en anledning till det inträffade. Ta en funderare.

25. Kritiken ska vara saklig och inte bygga på vad användaren tycker om moderatorn som debattör. Kritiken ska innehålla konkreta exempel och vara väl underbyggd.

övrigt

26. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar eller tillägg till reglerna. När så sker kommer meddelande om detta att finnas på hemsidan, det är dock inte Alpina CS skyldighet att tillse att denna information når alla användare, även om vi gör så gott vi kan.


Senast uppdaterad: 2012-02-08